Er volgt nu een aantal vormen van (mogelijke) overlast die in de buurt van uw organisatie kunnen voorkomen. Kunt u telkens aangeven óf u hier als organisatie overlast van heeft gehad in de afgelopen 12 maanden?
 
  Geen overlast Een beetje overlast Veel overlast Geen antwoord
Rommel op straat
Vernielingen van straatmeubilair, zoals bankjes en bushokjes
Bekladde muren of gebouwen
Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte
Dronken mensen
Drugsgebruik
Drugshandel
Seizoenwerkers/arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij bedrijven in de gemeente
Verward gedrag van personen
Buurtbewoners
Rondhangende jongeren
 
 0%