Welkom bij deze vragenlijst over de producten van de VNG.
 
De VNG wil graag haar producten en diensten zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van haar leden. Met uw medewerking is het voor de VNG mogelijk haar producten en diensten verder te verbeteren.
 
Klik op 'verder' om met de vragenlijst te starten.